Deelname

Het deelname is voorbehouden aan ondernemers welke hun oorsprong, dan wel werkgebied hebben in groot Rijnmond. Aspirant leden melden zich aan door het invullen van het aanmeldingsformulier. De inschrijving wordt pas definitief nadat het bestuur, na raadpleging van de leden van de stichting SCR, heeft ingestemd met uw lidmaatschap.

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan onder de navolgende spelregels:

 

Het lidmaatschap wordt zonder mogelijkheid tot tussentijdse opzegging aangegaan voor een periode van twaalf maanden. Lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij het lidmaatschap twee maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk is opgezegd.

 

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum nadat het bestuur van SCR akkoord is gegaan met de aanmelding;

 

Het lidmaatschapsgeld wordt voor het lopende kalenderjaar pro rato in rekening gebracht;

Facturatie van het inschrijfgeld en deelname geld geschiedt direct na het definitief worden van de aanmelding als lid.

 

 

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

• Exclusief voor ondernemers      • Ervaring en kennisdeling     • Evenementen en excursies       • Bijeenkomsten voor relaties

Realisatie website door MultiCopy Capelle a/d IJssel / Rotterdam Oost Copyright© 2016. All Rights Reserved.